PROJEKTERING


Professionel rådgivning og styring af dit erhvervsbyggeri.

PROJEKTERINGS- OG MYNDIGHEDSARBEJDE

– EN FYLDESTGØRENDE PROJEKTERING, SKABER GRUNDLAGET FOR DE BEDSTE RESULTATER


Projektering bør ikke undervurderes. Det kan virke omkostningsfuldt, at få professionel hjælp til papirarbejdet. Men det må ikke undervurderes, hvor mange timer der ligger i, at levere og indsende korrekt materiale til kommunalbestyrelsen i forbindelse med både opstarten af dit byggeri samt færdigmeldingen.

Det er ifølge byggeloven lovpligtigt at skulle igennem processen med at søge en byggetilladelse hos kommunalbestyrelsen i din kommune inden du påbegynder byggeriet. Bygningsreglementet (fremadrettet omtalt som BR18) udpensler grundigt samtlige regler og retningslinjer, der følger med et byggeri og de mange paragrafer skal der være styr på inden byggestart. Men frygt ej, – det kan vi hjælpe dig med!

CERTIFICERET RÅDGIVER INDENFOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

Hvis Vesti Olsen står for projektering og/eller myndighedsbehandlingen af dit byggeri, er vi din rådgiver fra den indledende proces – inden byggeriet starter, og hvis ønsket igennem selve byggeriet.

Som certificeret rådgiver indenfor bæredygtigt byggeri, hjælper vi dig desuden med, fra projektets begyndelse, at tage stilling til bæredygtige tiltag som med fordel kan tænkes ind i projekteringsfasen.

Ønsker du kun rådgivning inden byggeriets start, klæder vi dig godt på, med planer for tid, økonomi, teknik, miljø m.v. Så er du godt rustet til at klare resten af processen selv, og du er altid velkommen til at konsultere os løbende, hvis der måtte være behov for det.

Hvis du ønsker at vi skal stå for hele processen inkl. opførelsen af dit byggeprojekt, så overtager vi styringen, så snart de indledende møder og planlægning har fundet sted. Du vil i hele forløbet, blive opdateret om udviklingen. Dette kaldes også en totalentreprise.

PROJEKTERINGSARBEJDETS FORSKELLIGE FASER

Nedenfor kan du se de forskellige faser af projekteringsarbejdet, som vi hos Vesti Olsen har valgt at dele ydelserne op i, og hvor vi ser vores service, giver mest mening for dig, som din samarbejdspartner og rådgiver. Uanset i hvilken fase af projekteringen vi kommer ind i, kan hjælpe dig med at komme godt i gang – eller videre med dit byggeprojekt. Kontakt os og få lavet et specifikt tilbud på dit byggeri.

Behovet kan være forskelligt fra bygherre til bygherre og fra projekt til projekt, så kontakt os gerne, så vil vi vejlede dig ud fra dine behov og projektets kompleksitet. Dermed får du den bedste start på dit byggeprojekt. – En fyldestgørende projektering, der skaber grundlaget for dit byggeris bedste resultat.Billede af stueplan tegning projektering

VI KAN HJÆLPE I ALLE PROJEKTERINGSFASERVi har hos Vesti Olsen valgt at opdele projekteringsfaserne i 4 pakker og en tilkøbsmulighed. Det er ikke alle der har brug for hele pakken, hvorfor vi syntes det giver mening, at kunne købe sig ind i de nærlæggende behov.

Nedenfor kan du klikke dig ind i hver fase og læse lidt mere om, hvad de forskellige faser indeholder. Tøv dog aldrig med at kontakte os, hvis du er i tvivl.


I et skitseprojekt tegner vi dit projekt:

 • I 2D i form af en situationsplan med placering af bygning i forhold til eksisterende forhold.
 • Du får en plantegning, hvor du kan se indretningen af din bygning.
 • Et tværsnit af bygningen, hvor du kan se byggeriets lofthøjde, taghældning, bygningshøjde m.m.
 • Facadeopstalter, der viser dig bygningens ydre/facader med eventuelle vinduer og døre m.v.

Med i prisen til et skitseprojekt, deltager vi i ét fysisk møde, hvor vi sammen taler om mulighederne for dit byggeri, dine behov for bygningens funktioner og ønsker for indretning, materialevalg m.v.

Få et tilbud på dit skitseprojekt


SKITSE PROJEKT

12.000,-

Priser fra eks. moms
 • Grundlæggende tegninger
 • Èt fysisk møde
 • Professionel rådgivning
Få et tilbud
SE EKSEMPEL

MYNDIGHEDS PROJEKT

54.000,-

Priser fra eks. moms
 • Myndighedstegninger
 • Statiske beregninger
 • Brandrådgivning BK1
Få et tilbud
SE EKSEMPEL

UDFØRELSES PROJEKT

30.000,-

Priser fra eks. moms
 • Projekttegninger
 • Kontrol og beregning af stabilitet og konstruktion
 • Brandteknisk tilsyn BK1
Få et tilbud

PROJEKTETS FÆRDIGMELDING

24.000,-

Priser fra eks. moms
 • AS-BUILD tegninger
 • Sluterklæring – brand
 • Sluterklæring – konstruktion
Få et tilbud

PRISFORBEHOLD


 • Ovenstående priser er baseret på en uisoleret standardhal i konstruktionsklasse 1 og brandklasse 1.
 • Ydelser forbundet med eksisterende bebyggelse, dispensationer, særlige tilladelser m.m. er ikke indeholdt.
 • Det er en forudsætning at den samme brandrådgiver og statiker anvendes i alle faser ved konstruktionsklasse 1 – 4 samt brandklasse 1 – 4.
 • Ydelser vedr. tegningsarbejde udover ovennævnte afregnes efter medgået tid pr. time.
 • Ydelser vedr. statiske beregninger udover ovennævnte afregnes efter medgået tid pr. time.
 • Ydelser vedr. brandrådgivning udover ovennævnte afregnes efter medgået tid pr. time.
 • Tilrettelse af indsendt myndighedsprojekt ved ændret brand- eller konstruktionsklasse afregnes efter medgået tid.
 • Alle priser er DKK ekskl. moms.

TILKØB: 3D VISUALISERING
- KOM MED EN TUR TIL FREMTIDEN


Som en del af vores værktøjskasse har vi en tegnestue, hvor kompetente medarbejdere, hjælper med at visualisere dit projekt. Dette er et tilkøbsprodukt, men kan i mange henseende være godt givet ud og give dig trykhed i, hvordan byggeriet ender ud.

Når vi modellerer bygningen op i vores tegneprogram, kan du for alvor drømme dig ind i fremtiden og se, hvordan din bygning kommer til at se ud sammen med resten af omgivelserne på din matrikel.

Dermed sikre vi det arkitektoniske udtryk af bygningen samt vurdering af størrelse og placering. Dette kan vi selvfølgelig også gøre indvendigt i byggeriet, så du kan se kontorer, personalefaciliteter m.v. og dermed allerede på et tidligt tidspunkt gøre dig tanker omkring indretning og møblement.

Du får altså et klart billede af projektet, hvilket udelukker flere former for tvivlsspørgsmål senere hen i byggeprocessen.


3D VISUALISERINGER

KOM HELE VEJEN RUNDT


Kom hele vejen rundt om dit projekt og se bygningen i komplet version. Med en udgave af 3D modellen er det som at være der selv.

Det giver en god helhedsoplevelse af byggeriet, så du har rig mulighed for at se hele matriklen med den nye bygning på.

Ved kontormiljø, vil der også være mulighed for at der filmes indenfor i bygningens gangarealer, køkkenfaciliteter, kontorer m.v.

NÅR DRONEN KOMMER FORBI


På udvalgte  projekter vælger vi at få en professionel dronefører forbi vores byggerier.

Droneføreren vil som udgangspunkt komme forbi 3 – 4 gange i løbet af byggeprocessen og laver måde still-billeder fra luften samt filmoptagelser.

Ønsker du på dit projekt at få byggeriet foreviget med en droneoptagelse – undervejs eller blot afsluttende for bygningen, kan du få det med i aftalen fra start.

RELEVANTE LINKS:


Bygningsreglementet (BR18) er styret af byggeloven. BR18 indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal efterleve. (åbnes i nyt vindue)

Bygningsreglementet (BR18)

Hos Brand og konstruktioner.dk kan du søge information om certificeringsordningen. (åbnes i nyt vindue)

Brand og konstruktioner

Har du flere spørgsmål, så klik ind her og se om dit spørgsmål bliver besvaret. (åbnes i nyt vindue)

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Billede af tagkonstruktion på igangværende byggeri

BYGGERI

Vi bygger for både erhverv og private, for industri og landbruget. Se meget mere om hvad vi kan tilbyde her.

BYGGERI
Billede af projektleder i totalentreprise

TOTALENTREPRISE

Vi kan hjælpe dig hele vejen igennem dit nye byggeri. Ønsker du en totalentreprenør på dit nye byggeprojekt, så se her…

TOTALENTREPRISE
Billede af Referencebillede af ny idrætshal

REFERENCER

Læs mere om vores tidligere byggeprojekter, download info som PDF, og se masser af billeder fra de færdige byggerier.

REFERENCER
Billede af Rejsegilde ved totalentreprise

NYHEDER

Læs mere om hvad der rør sig i Vesti Olsen. Her finder du nyheder om vores igangværende byggerier.

NYHEDER

Del denne side