Fra ide til færdigt byggeri

tegner

Vi kan hjælpe i alle projektets faser

Vesti Olsen har egen projekteringsafdeling. Heraf er det muligt at bistå og vejlede vores kunder og samarbejdspartnere helt fra den tidlige udviklingsfase til færdigt byggeri.

Det kan virke omkostningsfuldt, at få professionel hjælp til projektering og myndighedsarbejdet. Men det ikke undervurderes, hvor mange timer der ligger i, at levere og indsende korrekt materiale til kommunen i forbindelse med både opstarten af dit byggeri samt færdigmeldingen.

Lad os hjælpe dig godt fra start med dit kommende byggeri.

Certificeret rådgiver indenfor bæredygtigt byggeri

Hvis Vesti Olsen står for projektering og/eller myndighedsbehandlingen af dit byggeri, er vi din rådgiver fra den indledende proces – inden byggeriet starter, og hvis ønsket igennem selve byggeriet.

Som certificeret rådgiver indenfor bæredygtigt byggeri, hjælper vi dig desuden med – fra projektets begyndelse, at tage stilling til bæredygtige tiltag som med fordel kan tænkes ind i projekteringsfasen.

Bæredygtighed fylder mere og mere i den daglige agenda og naturligvis også i byggebranchen. Lad os guide dig igennem de mange processer og muligheder for at optimere dit projekt i den bæredygtige retning.

Projektering, er de første byggeklodser

Projekteringsarbejdets forskellige faser

Nedenfor kan du se de forskellige faser af projekteringsarbejdet, som vi hos Vesti Olsen har valgt at dele ydelserne op i, og hvor vi ser vores service, giver mest mening for dig, som din samarbejdspartner og rådgiver. Uanset i hvilken fase af projekteringen vi kommer ind i, kan hjælpe dig med at komme godt i gang – eller videre med dit byggeprojekt. Kontakt os og få lavet et specifikt tilbud på dit byggeri.

Behovet kan være forskelligt fra bygherre til bygherre og fra projekt til projekt, så kontakt os gerne, så vil vi vejlede dig ud fra dine behov og projektets kompleksitet. Dermed får du den bedste start på dit byggeprojekt. 
– En fyldestgørende projektering, der skaber grundlaget for dit byggeris bedste resultat.

Vi kan hjælpe i alle projekteringfaser

Vi har hos Vesti Olsen valgt at opdele projekteringsfaserne i 4 pakker og en tilkøbsmulighed. Det er ikke alle der har brug for hele pakken, hvorfor vi syntes det giver mening, at kunne købe sig ind i de nærlæggende behov.

Skitseprojekt

12.000,-

Priser fra eks. moms

 • Grundlæggende tegning
 • Ét fysisk møde
 • Professionel rådgivning

Myndighedsprojekt

54.000,-

Priser fra eks. moms

 • Myndighedstegning
 • Statiske beregninger
 • Brandrådgivning BK1

Udførelsesprojekt

30.000,-

Priser fra eks. moms

 • Projekttegning
 • Kontrol og beregning af stabilitet og konstruktion
 • Brandteknisk tilsyn BK1

Færdigmelding

24.000,-

Priser fra eks. moms

 • AS-BUILD tegninger
 • Sluterklæring – brand
 • Sluterklæring – konstruktion

Prisforbehold

 • Ovenstående priser er baseret på en uisoleret standardhal i konstruktionsklasse 1 og brandklasse 1.
 • Ydelser forbundet med eksisterende bebyggelse, dispensationer, særlige tilladelser m.m. er ikke indeholdt.
 • Det er en forudsætning at den samme brandrådgiver og statiker anvendes i alle faser ved konstruktionsklasse 1 – 4 samt brandklasse 1 – 4.
 • Ydelser vedr. tegningsarbejde udover ovennævnte afregnes efter medgået tid pr. time.
 • Ydelser vedr. statiske beregninger udover ovennævnte afregnes efter medgået tid pr. time.
 • Ydelser vedr. brandrådgivning udover ovennævnte afregnes efter medgået tid pr. time.
 • Tilrettelse af indsendt myndighedsprojekt ved ændret brand- eller konstruktionsklasse afregnes efter medgået tid.
 • Alle priser er DKK ekskl. moms.

Kontakt os for en snak

Tilbøb: 3D visualisering

– Kom med en tur til fremtiden

Visualisering af værkstedshal
Visualisering af værkstedshal inde
Visualisering af porte i værkstedshal
Visualisering af lagerhal
Visualisering af lagerhal og belægning
Visualisering af stålhal
Visualisering af stålhal
Visualisering af nyt værksted
Visualisering af værksted og lager
Visualisering af stålhal

Værktøjskasse

Som en del af vores værktøjskasse har vi en tegnestue, hvor kompetente medarbejdere, hjælper med at visualisere dit projekt. Dette er et tilkøbsprodukt, men kan i mange henseende være godt givet ud og give dig trykhed i, hvordan byggeriet ender ud.

Når vi modellerer bygningen op i vores tegneprogram, kan du for alvor drømme dig ind i fremtiden og se, hvordan din bygning kommer til at se ud sammen med resten af omgivelserne på din matrikel.

Dermed sikre vi det arkitektoniske udtryk af bygningen samt vurdering af størrelse og placering. Dette kan vi selvfølgelig også gøre indvendigt i byggeriet, så du kan se kontorer, personalefaciliteter m.v. og dermed allerede på et tidligt tidspunkt gøre dig tanker omkring indretning og møblement.

Du får altså et klart billede af projektet, hvilket udelukker flere former for tvivlsspørgsmål senere hen i byggeprocessen.

Visualisering af værkstedshal inde

Kom hele vejen rundt

Kom hele vejen rundt om dit projekt og se bygningen i komplet version. 
Med en udgave af 3D modellen er det som at være der selv.

Det giver en god helhedsoplevelse af byggeriet, så du har rig mulighed for at se hele matriklen med den nye bygning på.

Ved kontormiljø, vil der også være mulighed for at der filmes indenfor i bygningens gangarealer, køkkenfaciliteter, kontorer m.v.

Når dronen kommer forbi

På udvalgte projekter vælger vi at få en professionel dronefører forbi vores byggerier.

Droneføreren vil som udgangspunkt komme forbi 3 – 4 gange i løbet af byggeprocessen og laver måde still-billeder fra luften samt filmoptagelser.

Ønsker du på dit projekt at få byggeriet foreviget med en droneoptagelse – undervejs eller blot afsluttende for bygningen, kan du få det med i aftalen fra start.

En stor tak

Tak til Brøndboringsfirmaet Brøker i Holbæk, som vi byggede en 1.000 m2 lagerhal for i 2020 – 21.

Tak, fordi vi må benytte jeres projekts tegningsmateriale og visuelle elementer.

Se her nogle af de byggerier vi tager os af…

Vi vil gerne høre om dit projekt.

Har du brug for at høre mere om vores projekteringsafdeling eller bare tage en snak om dit projekt, så tøv ikke med at kontakte os. Det er ganske uforpligtende.

  Besked

  Vesti Olsen lokations i Danmark