Projekteringsfasen

Som totalentreprenør tager vi os af projektering og myndighedsarbejdet.

Projekteringsfasen for et byggeri, kan virke langtrukken. Det vil vi prøve at sige et par ord om her.

En fyldestgørende projektering, skaber grundlaget for de bedste resultater.

Ifølge bygningsreglementet må et byggearbejde ikke påbegyndes uden byggetilladelse fra kommunen jvf. § 7.

Derfor er første skridt, at vi udarbejder al materiale til myndighedskravene for dit byggeri.

 • Tegninger – skitseprojektet
  • I 2D i form af en situationsplan med placering af bygning i forhold til eksisterende forhold.
  • Plantegning med indretningen af din bygning.
  • Et tværsnit af bygningen, hvor man kan se byggeriets loftshøjde, taghældning, bygningshøjde m.m.
  • Facadeopstalter, der viser bygningens ydre/facader med eventuelle vinduer og døre m.v.
 • Beskrivelse af bygningskonstruktioner. Såsom terrændæk, facader og tag m.v.
 • A1 konstruktionsgrundlag samt B1 statisk projektredegørelses bygværk jvf. BR18 § 16.
 • Brandplaner samt brandteknisk rapport (brandstrategi) jvf. BR18, § 492 som foreskriver, at alle byggerier skal indplaceres i brandklasse 1-4.

Nogle kommuner har en ganske hurtig proces, hos andre ligger projektet stille i månedsvis i venteposition. Læs mere om denne situation her.

Derud over skal der produceres elementer, stålspær mv. efter specifikke mål til dit byggeri.

Tidsplanen

Der skal udarbejdes en realistisk tidsplan. I nogle sager vil tidsplanen allerede blive præsenteret i tilbudsfasen, men i projekteringen, vil tidsplanen gennemgås nøje, for at afdække mulige vaskligheder, risici.

Derfor bliver tidsplanlægning, økonomi, teknik og miljø gennemarbejdet i denne fase, som en del af det forberedende arbejde inden byggeriet igangsættes.

 

Rejsegilde for stålhal

Projektering & myndighedsbehandling

Indenfor projektering er der også forskellige faser.
Her kan du læse mere om de forskellige opdelinger og om myndighedsbehandling her.

Rejsegilde - Totalentreprenør holder tale

Din totalentreprenør

Som totalentreprenør står vi for al projektering og myndighedsbehandling på dit projekt. Du kan derfor læne dig tilbage og tage dig af din egen virksomhed, imens vi styrer byggeriet.

Hurtige spørgsmål – hurtige svar…

Nogle gange kan svar give anledning til flere spørgsmål. Her prøver vi kort at besvare et par stykker.

Har du brug for en snak om projektering?

Vi sidder klar til at tage en snak med dig om projektering og dit projekt. Det er ganske uforpligtende og gratis, så tøv ikke med at skrive til os.

Vi glæder os til at høre fra dig.

  Besked

  Vesti Olsen lokations i Danmark