Processen

Du skal føle dig tryg igennem hele processen – fra første samtale til aflevering af projektet.

1

Rådgivning

Når du kontakter os, vil vi forsøge at give dig et estimeret overslag udfra dine umiddelbare bygningsbehov. I langt de fleste tilfælde vil vi komme til byggegrunden og danne os et bedre indtryk af forholdene, hvilket vil give os et bedre grundlag for vores endelige tilbudspris.

2

Design og tilbud

Ud fra dine behov, ønsker og budget, fortsætter vi med at rådgive dig og sammen kommer vi frem til den mest optimale løsning for dit byggeri. Udfra denne dialog udarbejder vi et designforslag og et endeligt tilbud.

3

Projektering
Vesti Olsen arbejdssituation

Når kontrakten er underskrevet kan du læne dig tilbage mens vi udarbejder myndighedsbehandlinger og projektering for projektet. Der kan være en del ventetid på byggetilladelsen alt efter hvilken kommune vi arbejder med. Sammen med vores eksterne ingeniører udnytter vi tiden til, at få detaljerne på plads, bestilt materialer m.v.

4

Udførelsen
Casefoto - jordarbejde til vaskeplads

Som din totalentreprenør varetager vi nu al byggestyring på projektet. Vi mødes til aftalte byggemøder, hvor du holdes opdateret på projektet.

5

Aflevering

Vi melder byggeriet afsluttet til kommunen og du modtager en ibrugtagningstilladelse. Som afslutning på projektet får du desuden vores garanti på projektet og vi udleverer ibrugtagningstilladelse samt kvalitetsikring og drift og vedligeholdelse på dit byggeri.

Send gerne en henvendelse til os hvis du har brug for sparring.

    Besked

    Vesti Olsen lokations i Danmark