Sporvejsmuseum Skjoldenæsholm

Renovering // Etablering

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm midt på Sjælland bryster sig af at være Danmarks længste museum og har en vognpark på langt over 100 enheder, bestående af sporvogne og busser, anskaffet siden Sporvejshistorisk Selskab blev stiftet i februar 1965. Det er en forening, der på idealistisk, upolitisk grundlag arbejder for at udbrede kendskabet til og interessen for kollektiv bytrafik.

Igennem årene har museet bygget til, udvidet og renoveret og er i fortsat udvikling. Midlerne til dette kommer primært fra entréindtægter, men i mindre grad fra donationer og i fællesskab sikrer de museets relevans, udvidelser og overlevelse.

Det seneste samarbejde imellem Sporvejsmuseet og Vesti Olsen omhandler den oprindelige Remise 1.

Remise 1 blev opført som selvbyg af museets medarbejdere i forbindelse med etableringen af museet og åbningen i 1978 og er på ca. 1.800 m2.

Remisen består af 6 spor. En tilbygning på remisens højre side rummer yderligere et spor, der primært anvendes til malerarbejde ved restaurering af vogne.

Spor 1 er et ”smalspor” med en sporvidde på 1000 mm. Her er udstillet vogne fra Århus, Flensborg og Basel, når de ikke er i daglig drift.

De øvrige spor er såkaldte normalspor med en sporvidde på 1435 mm, som ved almindelig jernbane. En del af området i Remise 1 er tilgængeligt for publikum. Her er udstillet sporvogne fra Odense, Melbourne, Haag, Prag, Malmø mf., når de ikke indgår i driften. Remise 1 har i den bageste del et uopvarmet værksted, hvor der arbejdes med større restaureringer af sporvogne, et arbejde som ofte tager 2-4 år. Dette område kan besøges i forbindelse med forud annoncerede rundvisninger.

Langs den vestvendte facade (ud imod Sporvejsmuseets ”Valby Langgade”) findes personalefaciliteter og på 1. salen over disse findes værelser til lejlighedsvis overnatning samt lokaler til specielle formål.

Remise 1 rummer desuden museets kiosk samt publikumstoiletter.

Dermed er den oprindelige Remise 1 et absolut knudepunkt for såvel personale som publikum. Men det er medtaget af tidens slid og kræver en renovering.

Projektet ser dermed ind i en større renovering af:

  • Inddækningerne omkring tagvinduerne er utætte og skal renoveres.
  • Fra port gavlen kræves bedre lysindfald
  • Hele facaden mod museumsgaden og gavlen mod forpladsen skal have ny beklædning.
  • Isolering af bygningens facader fornyes og forbedres
  • Der monteres nye vinduer.

 

ENERGIKRAV OG BÆREDYGTIGHED

Energikrav, energioptimering og bæredygtighed Med brug af leverandører, der via deres produktion har fokus på bæredygtighed, har de med deres produkter gjort optimeringen af bygningen på en bæredygtig måde mulig. Med nye Hvidbjerg 3-lags vinduer, Rockwool isolering og Cembrit facadebeklædning, har entreprenøren valgt produktionsvirksomheder der har stort fokus på at støtte op om bæredygtige byggerier, der balancerer god komfort og en optimeret økonomi i hele byggeriets levetid med minimal miljøbelastning.

BRUGSKVALITET OG BIDRAG TIL OMGIVELSERNE

Det lysindfald, der naturligt vil komme ind i bygningen i forbindelse med renoveringen af tagvinduer, etableringen af et stort vinduesparti i gavlen, samt renovering og etablering af større vinduer i hele facadesiden, vil give bygningens brugere optimerede forhold. Dels de besøgende, men i høj grad fagfolkene der arbejder med sporvognene og de gamle busser i hallen. Indeklimaet vil for brugerne optimeres, da der med ny og forbedret isolering af bygningen, vil være langt mindre varmetab og træk i den gamle bygning. Facadens udtryk er som tidligere nævnt, det første publikum ser når de ankommer til museet. Farvevalg giver gaden nyt liv, der sammen med de mange udstillingsvinduer, er med til at bringe de besøgende tilbage i tiden og samler dermed oplevelsen for publikum.

EKSEMPELVÆRDI

Facadens nye udtryk i form og farver vil uden tvivl give de besøgende en mindeværdig helhedsoplevelse med forskønnelsen. Det store arbejde med udskiftning af den gamle isolering og den energioptimering dette resulterer i, vil komme såvel publikum og personale til gode og bygningen er blevet tildelt mange års brugsværdi med dens mange funktioner og forbliver det naturlige samlingspunkt.

SAMARBEJDE

Sporvejsmuseet har igennem mange år, opbygget et tæt samarbejdsforhold med Vesti Olsen A/S. Men byggefasen er ikke det primære. Det er ikke mindst i projekteringen, at sparringspartnernes fælles fokus dannet grundlaget for den bæredygtige renovering. Sporvejshistorisk Selskabs bestyrelse har formået at udtrykke ønsker og behov og sammen med Vesti Olsens byggetekniske tilgang til projektet, formået at vinkle disse til ikke bare et renoveringsprojekt, men tillagt opgaven at have bæredygtige tilvalg i fokus. Uden at fordyre projektet unødigt favner projektet dels de miljømæssige, sociale og økonomiske niveauer.

OM BYGNINGERNE

Opførelse af 5 stk. store halbygninger med et samlet areal på ca. 11.000 m2 ved Skjoldenæsholm midt på Sjælland.

For Sporvejshistorisk Selskab Skjoldenæsholm, har vi opført 5 store halbygninger, til brug for Sporvejsmuseet ved Jystrup.

Der er foretaget afgravning og flytning af i alt 80.000 tons jord. Jorden er indbygget i nærliggende skovområde, hvor der efterfølgende er etableret et sporforløb til sporvogne. Adgang til området hvor jorden er indbygget, foregik via eksisterende sportrace.

Der er opført en magasinbygning i 2 plan på 3.000 m2, en hal for sporvogne på 3.920 m2, en udstillingshal for busser på 2.650 m2, 338 m2 lastbilgarage samt 942 m2 sporvognsremise.

Alle bygninger er opført med betonelementer, stålspær og tagpapdækning. I siden af den 3.920 m2 store sporvognshal, er der etableret et udstillingstorv, hvor der udstilles gamle butiksfacader fra Københavns handelsgade.

 

Areal

9.000 m2

Entreprisesum

30 mio. kr.

Bygherre

Sporvejsmuseum Skjoldenæsholm

Byggeperiode

2014 – 2017 – 2022

Entreprisetype

Hovedentreprise

Projektleder

Jan Knudsen / Claus Vesti Olsen

Var projektet relevant?

Har du tanker om et lignende projekt, så kontakt mig endelig.