Krans til rejsegilde

Rejsegilde på DTU Risø

Christian Vesti Nyhed

1. marts 2017, var dagen hvor rejsegildet for DTU’s nye testcenter ”Large Scale Facility” fandt sted. Byggeriet er en 1560 m2 stor forsøgshal, der vil give forskningsprojekter og virksomheder mulighed for at udføre tests, af særligt store emner.

Vesti Olsen & Hansen a/s udfører på denne sag; jord-, kloak-, beton-, betonelement- og belægningsarbejder.

Vi har udgravet jord for bygning, støbt fundamenter, rejst beton-elementer, støbt fundamenter for plinte til vindmøllervinge-teststande og er i gang med at isolere og armere for støbning af gulve.

Øvrige arbejder er støbning af gulve, støbning af topplinte for teststande, samt udvendige kloakarbejder og belægningsarbejder.

Rejsegildekrans på DTU Risø

DTU Vindenergi – Large Scale Facility

Byggeriet opføres med Dansk Halbyggeri som hovedentreprenør, og med Bygningsstyrelsen som bygherre.

Den 1560 m2 store hal, er lavet med forstærket gulv og prøvestande, der bl.a. kan teste vinger til vindmølleindustrien. Inde i hallen bygges endvidere en 460 m2 personalebygning, der indeholder servicefaciliteter, kontrolrum, værksted m.v.