SPORVEJSMUSEET SKJOLDENÆSHOLM

STORT HALBYGGERI

Opførelse af 5 stk. store halbygninger med et samlet areal på ca. 11.000 m2 ved Skjoldenæsholm midt på Sjælland.


For Sporvejshistorisk Selskab Skjoldenæsholm, har vi opført 5 store halbygninger, til brug for Sporvejsmuseet ved Jystrup. 

Der er foretaget afgravning og flytning af i alt 80.000 tons jord. Jorden er indbygget i nærliggende skovområde, hvor der efterfølgende er etableret et sporforløb til sporvogne. Adgang til området hvor jorden er indbygget, foregik via eksisterende sportrace.

Der er opført en magasinbygning i 2 plan på 3.000 m2, en hal for sporvogne på 3.920 m2, en udstillingshal for busser på 2.650 m2, 338 m2 lastbilgarage samt 942 m2 sporvognsremise.

Alle bygninger er opført med betonelementer, stålspær og tagpapdækning. I siden af den 3.920 m2 store sporvognshal, er der etableret et udstillingstorv, hvor der udstilles gamle butiksfacader fra Københavns handelsgade.


Se mere om halbyggeri
Se mere om Sporvejsmuseet

INFO


BYGHERRE:
Sporvejshistorisk Selskab Skjoldenæsholm

AREAL:
ca. 11.000 m2

ENTREPRISESUM:
Kr. 30.000.000,-

START- OG SLUTDATO:
05.01.2014 – ultimo 2017

ENTREPRISETYPE:
Totalentreprise

PROJEKTLEDER:
Claus Vesti Olsen / Jens Hansen

Download PDF
Dronefoto af Sporvognsmuseet
Brosten, sporvognsanlæg og halbyggeri
Færdig hal på Sporvejsmuseet
Hal til gamle busser
Gade på Sporvejsmuseet
Gamle gadeskilte på Sporvejsmuseet
Opbygning af magasinhal
Betongulve
Færdig hal på Sporvejsmuseet, bygget af Vesti Olsen & Hansen a/s
Opsætning af spær på Sporvejsmuseet
Oversigtskort over Sporvejsmuseet
Indvendige vægge af tømrerne hos Vesti Olsen & a/s
Betondæk på Sporvejsmuseet
Halbyggeri indvendigt på Sporvejsmuseet
Montage af betonelementer af byggefirmaet Vesti Olsen & Hansen a/s