HUSET I ASNÆS

OPFØRSEL AF BYGNING I FORBINDELSE MED EKSISTERENDE STUEHUS

Arkitekt Leif Jørgensens egne ord:
“Intentionen med huset har været at lave en moderne version af en klassisk ladebygning, hvor portene er erstattet af vinduer. 

Materialerne er en blanding af gamle og nye teknikker. Væggene er muret med juramørtel, uden cement, men selve konstruktionen er stål. Loftet er finérplader, men sprøjtet med kalkvand for at hindre gulningsprocessen. Der er ingen malede overflader i huset – alt er materialer. Tagrender er erstattet af omfangsdræn med marksten.

Når man træder ind i de højloftede rum uden synlig konstruktion, bliver mulighederne og dimensionerne udfordret. Vinduerne er indvendigt ikke synlige, som gør kontakten med landskabet større. Og landskabet med udsigt over Sejerøbugten er noget helt særligt.”


VORES FAGENTREPRISER PÅ PROJEKTET

Vesti Olsen A/S’ arbejde på dette på dette byggeri, har blandt andet bestået i fundering, kloakering, støbning af terræn, færdigt betongulv, tømrerarbejde m.v.

De bærende konstruktioner er i stål, som dog ikke er synlige, da de er skjult i de fuldmurede vægge.

Tagkonstruktionen er opbygget med træåse, beklædt udvendigt med ståltag (Sinus 35), og indvendigt beklædt med synlige krydsfinérplader samlet uden synlige skruer.

Endvidere indskudt dæk med plankegulve i Douglas gran.

Ydermere er der opført en garage beklædt med brædder i lærk og tagpap på taget.

Huset skal bruges til arbejds- og møderum med mulighed for overnatning.

INFO


BYGHERRE:
Leif Jørgensen

ENTREPRISESUM:
Kr. 2.100.000,-

START- OG SLUTDATO:
august 2017 – august 2018

ENTREPRISETYPE:
Jord, beton, kloak, tømrer, stålkonstruktioner

AREAL:
260 m2

PROJEKTLEDER:
Jens Hansen

Dronefoto - huset i Asnæs
Dronefoto - huset i Asnæs 2
Garagebyggeri i Asnæs
Facadefoto - huset i Asnæs
Gårdmiljø i Asnæs
Huset i Asnæs indefra
Lofter i krydsfinér
Indskudt dæk Lofter i krydsfinér 2
Detaljer i krydsfinér
Dronefoto af huset i Asnæs med udsigt over Sejerøbugten