PJ MASKINER

OPFØRSEL AF MONTAGEHAL PÅ 1.500 m2, SAMT ETABLERING AF 2.300 M2 P-PLADS.


Projektet er delt op i en beton-  og en anlægsdel.

I betondelen er der blevet opført en montagehal, hvor Vesti Olsen & Hansen har lavet rand- og punktfundamenter, terrændæk samt sat den ene ende gavl.

Der er også blevet lavet et ellipseformet fundament, som er 8 m på den lange led og 2,5 m hvor den er bredest – til brug for en stenskulptur.

I anlægsdelen er der blevet anlagt både regn og spildevand til hallen. P-pladsen er etableret med grå coloc sten, og fungerer både som p-plads og et forsinkelsesbassin.

INFO


BYGHERRE:
PJ Maskiner

ENTREPRISESUM:
Kr. 5.500.000

START- OG SLUTDATO:
01.06.2016 – 01.06.2017

ENTREPRISETYPE:
Underentreprise

SAMARBEJDSPARTNERE:
Dansk Halbyggeri, NCC, Mads Boye ApS,
SKJ Maskinudlejning

PROJEKTLEDER:
Michael Simonsen

Download PDF
Fundament til skulpturHalbyggeri for PJ MaskinerBagsiden af den nye montagehal hos PJ MaskinerTerræn og halParkeringsplads hos PJ MaskinerJord- og anlægsarbejde hos PJ Maskiner