Sundhedshuset i Mostparken

RENOVERING / SUNDHEDSHUS / RESTAURANT

Sundhedshuset i Mostparken er første skridt på en rejse om byfornyelse i Tølløse Midtby.

En række lokale kræfter gik sammen i konsortiet “Mostparken Tølløse” og skitserede visionsprojektet om fremtidens liv og aktivitet, boliger og mennesker på den 16.000 m2 stor grund og er nu i mål men første skrift; nemlig Sundhedshuset, Mostparken.

Billede af Brasseriet Mosten

INFO


BYGHERRE:
Mostparken, Tølløse

ENTREPRISESUM:
Kr. 18,5 mio.

START- OG SLUTDATO:
april 2020 – Juli 2021

ENTREPRISETYPE:
Totalentreprise

PROJEKTCHEF:
Christian Vesti Olsen

PROJEKTLEDER:
Claus Bruun / Mike Madsen

Download pdf

I foråret og sommeren 2020 gennemgik den 16.000 m2 store grund en større nedrivning, og oprydning, hvorefter etableringen af det nye Sundhedshus kunne påbegyndes i én af de tilbageværende bygninger.

Bygningen, som tidligere var én stor lagerhal er gennem renoveret og et etagedæk er desuden etableret i bygningen sammen med nyt loft, nye vinduer og døre, ventilation, velfærdsfaciliteter, samt tilbygning af det, der i dag er blevet til en lækker restaurant med terrasse tilhørende.

Derud over indeholder bygningen:

  • Holdbæk Hjemmeplejes administration på 1. salen var de første til at flytte ind i april 2021. Hjemmeplejen har fået mødelokaler, frokoststue, kontorer, toilet og badfaciliteter samt tekøkken, som personalet dagligt bruger.
  • 2 praktiserende læger er gået sammen om at dele lokalerne i den nordlige ende af stueetagen, hvorfor den samlede betegnelse fremadrettet vil være ”Lægerne i Mostparken.” Her deler de patientmodtagelse og venteværelse, frokoststue, kontorer, toilet og badfaciliteter, lager og prøvetagningsfaciliteter, samt tekøkken.
  • Brasserie Mosten & Deli v/ Gorm Jensen ligger ligeledes i stuetagen, hvor alle inviteres indenfor til at smage på årstiden bedste råvarer vel anrettet Brasseriet eller som Take Away i Deli. På den store tilhørende terrasse, vil gæsterne yderligere kunne nye de skønne sommeraftener.
  • 1. salens sydlige ende glæder sig til at blive lejet ud til anden liberalt erhverv.

Vesti Olsen har i egenproduktion stået for projektering, rydning, nedrivning og  miljøsanering af eksisterende bygning, beton- og anlægsarbejdet samt den daglige projektledelse.

Derudover byggemodning for parceller til det fremadrettede forløb af byfornyelsesprojektet.

Koncept og idé bag projektet MOSTPARKEN

Midt i Tølløse by ligger ejendommen i dag. Tæt på hoved færdselsåre, stationen, tæt på det store detailområde med dagligvare og enkelte småbutikker, som fortsat er i udvikling. Tæt på skoler, daginstitutioner og idrætsfaciliteter. Tæt på alting. Det er en styrke, som området skal udvikles omkring. Visionen er at byomdanne området til en blanding af erhverv, service og beboelse.

Mostparken skal sætte handling på en væsentlig del af det, som helhedsplanen for Tølløse sætter ord på: Der skal skabes en levende by ved at samle og forbinde de oplevelser og aktiviteter byen byder på. Nye aktiviteter skal placeres, så de er med til at koncentrere bylivet og bidrage til levende byrum. Bygge videre på de eksisterende styrker og gode aktiviteter, samt nytænke brugen af eksisterende byrum.

Vi skal understøtte mulighederne for at byens borgere mødes. Attraktive byrum som man får lyst til at indtage og sikre trygge forbindelser mellem byens rum, boligområder og institutioner.

Området er hjerterummet i Tølløse midtby. Det skal åbnes op og skabe de helt naturlige forbindelseslinier gennem midtbyen. Det er her fra pulsen udgår, det er her fra pulsen tilgår.

- citat fra "www.mostparken.dk"

Billede af indvielse af Mostparken
billede af indvielse mostparken tølløse
billede af brasseriet mosten
billede af ny restaurant brasseriet mosten
billede af interiør brasserriet mosten
billede af sundhedshuset lægerne
billede af venteværelse hos lægerne i mostparken
billede af lægerne i mostparken
billede af ny terrasse til brasseriet mosten tølløse
billede af flag for mostparken tølløse
SE FLERE REFERENCER HER

Del denne reference med dit netværk