IDÉ MØBLER ROSKILDE

OPFØRELSE AF NYT MØBELHUS TIL IDÉ MØBLER.

På hjørnet af den attraktive adresse – Østre Ringvej og Københavnsvej i Roskilde, har vi opført et nyt møbelhus for IDdesign til brug for møbelkæden Idé Møbler. Byggeriet er udført i underentreprise for Dansk Halbyggeri, og er opført i 3 plan, hvor kælder er indrettet til lager, og stue og 1. sal er indrettet til møbeludstilling.


Grunden er blevet udgravet og renset for forurenet jord, med efterfølgende støbning af fundamenter for kælder og stueplan. Bygningen er udført med stålspær og glasfacader mod Københavnsvej, og betonelementer på modsatte side. Etagedæk er udført med dækelementer.

P-arealet er udført med Coloc sten og græsarmering i P-båse, som er anlagt oven på en stor faskine, til at optage tidens store regnmængder. Her med reguleret udløb i offentlig kloak.

Grundet den begrænsede plads på byggefeltet, og den tætte placering på skel, har det krævet en del koordinering med håndværkere og kommune, da der til tider har måtte arbejdes fra offentlig vej og fortov.     

INFO


BYGHERRE:
IDdesign

ENTREPRISESUM:
Kr. 4.400.000,-

AREAL:
3.100 m2 under tag + 4.000 m2 i udendørs arealer.

START- OG SLUTDATO:
januar 2017 – oktober 2017

ENTREPRISETYPE:
Underentreprise for Dansk Halbyggeri – jord-, beton-, kloakentreprise samt elementmontage.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Mads Boye ApS, Mogens Jensen A/S

PROJEKTLEDER:
Claus Bruun

Den nye Idé Møbler i Roskilde
Idé Møbler indgang i Roskilde
Bagsiden af Idé Møbler i Roskilde
Idé Møbler i Roskilde