HOLD-AN VEJ

BYGGEMODNING I BALLERUP

Byggemodning, udstykning og projektering af grund og vejanlæg med LAR-anlæg.


Nedlagt grønt område ud til Hold-An Vej i Ballerup, med udstykning af 7 parceller med villavej i midten. Vesti Olsen A/S stod for projektering af vejanlæg samt afledning af regn og spildevand, med tilhørende LAR-anlæg.

Selve vejen er opbygget som bassin med regnbede i hver side, med overløb til regnvandsgrøft.

Endvidere koordinering med de forskellige forsyningsselskaber.

INFO


BYGHERRE:
Baunehøj Allé ApS

ENTREPRISESUM:
Kr. 1.000.000,-

START- OG SLUTDATO:
01.02.2016 – 01.10.2016

ENTREPRISETYPE:
Hovedentreprise

SAMARBEJDSPARTNERE:
Mads Boye ApS

PROJEKTLEDER:
Claus Vesti Olsen

Download PDF
Byggemodning i Ballerup
Støjværn mod vej
Regnbede
Byggemodning på Hold-an vej
anlæg af fliser
Indkørsel til boliger