Højelse Dyreklinik

OPFØRSEL AF STALD

Vesti Olsen A/S har bygget en hestestald med plads til 41 bokse for Steen Bo Larsen som er medejer af Højelse Hesteklinik. Stalden kommer til at skulle bruges i det daglige arbejde vedr. reproduktion og avlsarbejde, hvilket de er en af landets førende inden for.


Stalden er lavet i totalentreprise hvor Vesti Olsen A/S har i egenproduktionen stået for

  • Jord
  • Beton
  • Kloak
  • og elementmontage

Stalden er opført med en standard stålkonstruktion. Eternittag med åben kip for ventilation i stalden.

Facaderne og gavle er opført med betonelement i bunden, og trempel som træbeklædning, facaderne med ventileret beklædning, og gavlene 1 på 2 beklædning.

Ved etablering at afløb for regnvandet, blev der samtidige etableret en opsamling tank for regnvand, så dette kan genbruges til f.eks. vanding af ridebane.

INFO


BYGHERRE:
Steen Bo Larsen – Medejer af Højelse Dyreklinik.

ENTREPRISESUM:
Kr. 1.580.000,-

START- OG SLUTDATO:
Sep. 2019 – dec. 2019

ENTREPRISETYPE:
Totalentreprise

SAMARBEJDSPARTNERE:
Tømre Wollensen Byg & Tømrermester Allan Lund

PROJEKTLEDER:
Ronni Pedersen

Download PDF