FORS, HVALSØ

REGN- OG SPILDEVANDSAFLEDNING

Etablering af regn- og spildevandsledninger fra ny udstykning.


Entreprisen omfatter etablering af regn- og spildevandsledninger fra ny udstykning i Hvalsø. I forbindelse med dette, er der udført styret underboring under offentlig vej. Der er udført tilslutninger i offentlig vej, hvorfor der i en periode har været udført vejomlægning, i form af etablering af midlertidige veje samt omkørsel af andre offentlige veje.

Ved tilslutninger i vejtracé, er der udført københavnerspuns grundet tilslutningskoter i ca. 4 meters dybde.

INFO


BYGHERRE:
FORS A/S

ENTREPRISESUM:
Kr. 1.300.000,-

START- OG SLUTDATO:
15.02.2016 – 27.01.2017

ENTREPRISETYPE:
Hovedentreprise

SAMARBEJDSPARTNERE:
Roads A/S og Jacob Post

PROJEKTLEDER:
Christian Vesti Olsen

Download PDF
Udgravning til ny udstykning i Hvalsø
Etablering af regn- og spildevandsledninger