ENERGICENTER VOLDPARKEN

IDRÆTSBYGGERI I BRØNSHØJ

Opførelse af ny idrætshal i kælderniveau mod eksisterende bygning, i en spunset byggegrube.
Opgaven udføres i hovedentreprise, hvor Vesti Olsen A/S, har stået for jord, belægning, beton, kloak og spuns.


ETAPE 1:
Udførelse af nyt muldvarpeland med diverse naturstensbelægninger på eksisterende boldbane, for efterfølgende at kunne nedlægge eksisterende muldvarpeland, og gøre plads til etape 2.

ETAPE 2:
Opførelse af ny idrætshal, som en udvidelse til det eksisterende energicenter, og for at give mulighed for at udøve håndbold på eliteplan.

Arbejder vedrørende ny idrætshal:

  • Spunsning af byggegrube og udgravning af 20.000 tons jord.
  • Etablering af Ø1.000 mm. rørbassin med bygværk.
  • Støbning af fundamenter, 10 m. høje in-situ kældervægge og gulve.
  • Udførelse af ind- og udvendig kloak med pumpestationer.
  • Udførelse af udenomsarealer som LAR-projekt med jordarbejder og belægning – alt fra asfalt til teglstensbelægning ved indgangsområder.

INFO


BYGHERRE:
Københavns Kommune

ENTREPRISESUM:
Kr. 39.419.755,-

START- OG SLUTDATO:
21.05.2015 – 01.03.2017

ENTREPRISETYPE:
Hovedentreprise

SAMARBEJDSPARTNERE:
Konsortie med Dansk Halbyggeri

PROJEKTLEDER:
Lars Vesti Olsen

Download PDF
Den nye idrætshal I Energicenter Voldparken
Gangareal ved omklædningsrum i EnergiCenter Voldparken
EnergiCenter Voldparken set udefra
Trædetaljer
Toiletter og omklædningsrum på ECV i Brønshøj
Ny hovedindgang i Energicenter Voldparken
Kig til den nye idrætshal på Energicenter Voldparken