BRØNSHØJ SKOLE

TILBYGNING OG RENOVERING AF EKSISTERENDE SKOLE I BRUG

Jordarbejde med udgravning for kælder med spuns ved eksisterende pavilloner. Støbning af fundamenter i kælderniveau. Etablering af nyt spildevandsanlæg og LAR-anlæg med samlet 12 stk. pumpestationer og med overpumpning under udførelse. Belægning med in-situ betonflader, asfaltflader samt in-situ betonkanter.


Eksisterende skole hvor der tilbygges og renoveres, mens skole er i brug. I projektet er udgravning for ny tilbygning i kælderniveau, hvor der flyttes mere end 30.000 tons jord, med dertil understøbning af eksisterende skole, før endelig udgravning. Efterfølgende støbes fundamenter i forme.

Spilde- og regnvand er udført med 12 pumpestationer, og regnvand føres til LAR-anlæg på sportspladsen. Tilkobling af tilbygning til skolens eksisterende spildevandsanlæg, er udført ved hjælp af en kloakledning, der er skudt under eksisterende bygning i et foringsrør, og efterfølgende koblet til en ny pumpestation, som grundet pladsforholdene, er gravet ned og monteret i en KBH spuns. Ligeledes har det været nødvendigt at bruge overpumpning af spildevand, da skolen er i brug og alle eksisterende kloakledninger skal skiftes.

Belægningsdele er en kombination af asfalt og in-situ beton. Skolegårdsdæk er udført med bundopbygning af drænmåtte og leca betaon. Dertil afslutning med in-situ beton og kostede overflader. Ramper til skolegård er ligeledes udført i in-situ beton i diverse former og buer, med kostede overflader.

Ramper og belægningsflader i terræn, er udført i asfalt med gab og slidlag.

INFO


BYGHERRE:
Københavns Kommune

ENTREPRISESUM:
Kr. 15.600.000,-

START- OG SLUTDATO:
24.11.2014 – august 2017

ENTREPRISETYPE:
Underentreprise for H. Skjøde Knudsen A/S
– Jord, beton, kloak, spuns, LAR-projekt

SAMARBEJDSPARTNERE:
Kant Design, NCC, Jacob Post

PROJEKTLEDER:
Ronni D. Pedersen

Download PDF
Anlægsarbejde på Brønshøj Skole
Betonkummer ved Brønshøj Skole
Udvendig trappeopgang på Brønshøj Skole
Legeplads på Brønshøj Skole
Gangareal op til skolen i Brønshøj
Hovedindgang ved Brønshøj Skole
Gangareal
Anlægsarbejder ved Brønshøj Skole