Gravefører igang med gravearbejdet

Opdatering fra BOLIV

Christian Vesti Nyhed

Byggemodningen af de første 3 ud af 6 blokke med almene boliger, er nu i fuld gang.

Store dele af det fremtidige vejanlæg er også under udførelse, samtidigt med at der rejses elementer på den første boligblok.

I en stor 4 etagers fredet bygning, er vi i øjeblikket i fuld gang med at lave et ca. 14 meter højt indvendigt elevatortår, som går op igennem de eksisterende etager. Arbejdet kræver en stor indsats ift. planlægning, da alle materialer kun kan hejses op fra kælderen, og op til hver enkelt etage.

I den kommende tid, skal vi i gang med at udføre ledningsanlæg og fjernvarme inde mellem de eksisterende bygninger, alt sammen uden at være til gene for beboerne. Samtidig skal de næste 2 nye boligblokke gøres klar til elementmontage.

Udgravning på Boliv

BOLIV - fremtidens boliger og liv i Gladsaxe

Projektet BOLIV har til formål at forbedre bo- og beskæftigelsestilbudene for voksne med fysiske og psykiske handicap i Gladsaxe Kommune.

Projektet består af 78 nye almene plejeboliger, 18-20 botræningsboliger i de eksisterende bygninger på området, samt indretning af en række eksisterende bygninger til fælles boligareal, til personale, aktiviteter m.v.

Hele området er på ca. 10.000 m2, og da der igennem hele byggeprocessen er beboere på området, bliver byggeriet udført i flere etaper.