Betonfolk støber

Opdatering fra Cecilie Mariehjemmet

Christian Vesti Nyhed

Vi er lige nu i gang med støbning af 2. og sidste del af terrændæk, med diverse udsparinger i gulve for badeværelser og teknikrum, på Cecilie Mariehjemmet i Hvalsø.

Cecilie Mariehjemmet er en privat og uafhængig organisation, der samarbejder med kommuner og regioner, og tilbyder botilbud til mennesker med særlige behov.

Når projektet står færdigt, vil det rumme 20 lejligheder med fælleskøkkener og i alt 1.700 m2 under tag i alt. Mariehjemmene er en paraplyorganisation, for 17 hjem fordelt i hele Danmark.


Projektet skal stå færdigt til januar 2018

På 1. del af projektet er betonelementer og spær rejst, og på 2. del af projektet, starter det på tirsdag når støbningen er færdig. Projektet skal stå færdigt til januar 2018.

På dette projekt, står Vesti Olsen & Hansen for jord-, beton- og kloakarbejdet i underentreprise for Dansk Boligbyg A/S.

Danmarks største betonpumpe