Halbyggeri på Park Allé

Byggeriet på Park Allé

Christian Vesti Nyhed

På Park Allé i Vallensbæk, er vi netop færdige med at udføre jord-, beton- og kloakarbejde i underentreprise for DS Flexhal.

På projektet har vi været med til at lave udvidelsen af forpladsen med 8 læsseramper til pålæsning af varer på lastbiler. Vi har flyttet mere end 11.000 kubikmeter jord, lavet ca. 2.000 m2 belægning med Coloc-sten og ca. 500 m2 asfalt.

Vi har endvidere stået for udvidelsen af en sprinklervandtank til brandslukning, og ikke mindst lavet fundamentet og klargøring af gulvoverflade, til den nybyggede 12.000 m2 store hal.

Projektet indebar ombygning af et eksisterende lager inklusiv ny kontorafdeling.

Byggeriet startede i marts 2018, og allerede nu - 6 mdr. senere, klar til aflevering og ibrugtagning.